Jod

Zablude iz prošlostiNauka potvrđuje – Jod
Jod nije važan samo za preživljavanje, već i za kvalitetno življenje, a dnevne potrebe organizma za ovim oligoelementom su očigledno daleko veće nego što se do skoro misliloIako se zna da je jod izuzetno značajan za zdravlje ne postoji ni jedna naučna studija koja propisuje optimalnu dnevnu količinu ovog oligoelementa! Uobičajeno je, doduše, da se preporučuje 150-300 mikrograma dnevno, međutim, jedno istraživanje, urađeno u Švajcarskoj još pre 80 godina, ukazalo je da su dnevne potrebe za jodom kod dece školskog i predškolskog uzrasta mnogo veće! Zbog toga se u svim kantonima Švajcarske mališanima svakog dana daju tablete joda od 3 i 5 mg.
S druge strane, bez obzira na činjenicu da zbog velike zastupljenosti morskih plodova u ishrani Japanci dnevno unesu najveće količine joda u svetu, Ministarstvo zdravlja ove zemlje savetuje da dnevna doza joda bude čak više od 5 miligrama. To se, naravno, ne odnosi na žitelje japanskog priobalja koji kroz uobičajenu ishranu prosečno dobijaju više od 14 mg, što je čak 30 puta više od preporuka u SAD i Evropi. Zbog svega toga u Japanu je zabeležen najmanji broj malignih bolesti, posebno štitaste žlezde i mokraćno-polnih organa.
Sad već davne 1966. godine dva ruska naučnika su objavila rezultate istraživanja na 200 pacijentkinja koje su imale fibrocistične promene na dojkama. Posle terapije tabletama kalijum jodida od 10 do 20 mg, koja je trajala od 6 meseci do 3 godine, gotovo kod tri četvrtine ovih žena zdravstveno stanje se poboljšalo.
Ovi podaci su poslužili kao osnova za novo istraživanje u Kanadi gde su dr Gent i njegovi saradnici u terapiji koristili različite preparate joda u lečenju žena sa fibrocističnom bolešću dojki. Od 1975. do 1977. godine lekari su su 233 pacijentkinje lečili 5% Lugolovim rastvorom (dnevna doza od 31 do 62 mg joda) i poboljšanje zdravstvenog stanja se pokazalo u 70% slučajeva. Jodin kazeinatom su tokom 5 godina lečili 588 pacijentkinja (10 mg joda dnevno) i u ovoj grupi se samo 40% njih osećalo bolje. Vodenim rastvorom jod (dnevna doza 3-6 mg) lečili su 1365 pacijentkinja i u toj grupi je kod 74% žena smanjen bol i otok.
Ako se sve ovo uzme u obzir jod nije važan samo za preživljavanje, već i za kvalitetno življenje, a dnevne potrebe organizma za jodom su očigledno daleko veće nego što se do skoro mislilo. Pored toga mora da se ima na umu činjenica da se iscrpljivanjem prirodnih resursa planete iscrpljuju i zalihe joda. Zato je u našoj zemlji, još pre pola veka, uvedeno zakonom obavezno jodiranje soli da se spreči pojava mentalne zaostalosti. Drugi važan izvor joda su mineralne vode koje sadrže prirodno rastvoren jod.


TEZA ZA RAZMIŠLJANJE
Jod kroji politiku
Postoje kontroverzni radovi iz oblasti psihosociologije u kojima se tvrdi da ekonomska i politička moć nacije zavisi od količne joda u ishrani i da veće dnevne doze ovog oligoelementa utiču da ta nacija ima značajnije mesto u globalnim kretanjima u svetu. Kao potvrdu te teze zagovarači ove teorije uzimali su primere Japana i zemalja Skandinavije, čiji stanovnici ishranom dobijaju najveće količine joda po glavi stanovnika u svetu, pa su zbog toga ekonomski jake i uticajne u svetskoj politici.