KLUČEVI ZDRAVLJA

KLUČEVI ZDRAVLJA Kiselo-bazna ravnoteža Superhormon-vitamin D Kalijum Jod Probiotici Med Alge Jabukovo cirće

Ogledi Petra Jovanovića

treba da čitaocima  obezbede

pouzdanu i tačnu informaciju,ali

nikako nesme biti osnova za

samolečenje.Korisnost ovih

saznanja obezbedjujete isključivo

korišćenjem saveta lekara.

Lični stav Petra Jovanovića